HISTORIA
Przedsiębiorstwa Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa “CD” Sp. z o.o.
 

 

1991

Jednoosobowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy 1000,00 zł

2000

Faktyczne rozpoczęcie działalności
przejęcie zadań działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą
"Nieruchomości Budownictwo Architektura"

2003

Sprzedaż części udziałów, podniesienie kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy 25.000,00

2005

Podniesienie kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy 50.000,00

2011

Rozszerzenie zakresu działalności
Podniesienie kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy 100.000,00

 

 

Strona Główna