Przedsiębiorstwo Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa

"CD" Sp. z o.o.

C:\Users\Axon\Desktop\Axon\Logotypy\LOGO\3 x logo RPO WSL.jpg

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 

„Poszerzenie i rozwój oferty Przedsiębiorstwa Studiów i Realizacji Budownictwa „CD” Sp. z o.o.
o usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz usługi Inwestora Zastępczego”

 

Przedsiębiorstwo Studiów i Realizacji Budownictwa „CD” Sp. z o.o.

 

      Wartość projektu: 131.455,00 PLN
      Wartość dofinansowania:    64.650,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

 www.rpo.silesia-region.pl

 

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Studiów i Realizacji Budownictwa „CD” Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą
 „Poszerzenie i Rozwój oferty Przedsiębiorstwa Studiów i Realizacji Budownictwa „CD” Sp. z o.o. o usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz usługi Inwestora Zastępczego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Celem przedsięwzięcia jest rozwój oferty przedsiębiorstwa o usługę Nadzoru Inwestorskiego w trakcie inwestycji infrastrukturalnych oraz usługę Inwestora Zastępczego inwestycji. Ponadto zmodernizowany zostanie sposób wykonywania obecnie świadczonych usług projektowania architektonicznego. Przewidywanym rezultatem wdrożonych działań będzie wzrost konkurencyjności firmy na skutek:

§               znacznego skrócenia czasu realizacji zleceń,

§               obniżenia kosztów wykonywanych zleceń na skutek poprawy organizacji pracy,

§               możliwości realizacji prac o bardziej kompleksowym charakterze,
wymagających jednoczesnego angażowania wielu projektantów i specjalistów
z różnych branż budownictwa.