"CD" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa

 

SALDA lub SALDA

 

PRZETARG

 

Trzykrotne nieudane logowanie powoduje automatyczne zakończenie działania programu.

Jeśli dany kontrahent ma w programie przypisaną jedną kartę czynszową nastąpi automatyczne przejście do przeglądu informacji finansowych. W przypadku znalezienia większej liczby kart, użytkownik zostanie poproszony o wybór jednej z nich

Proszę o sprawdzenie czy wpłaty zostały prawidłowo zaksięgowane.
Jeśli występują niezgodności, prosimy o ich zgłoszenie drogą mailową  

W temacie wiadomości proszę wpisać : WM Salda

 

W okresie testowym użytkowanie jest darmowe

Strona Główna