OFERTA
ZARZĄDZANIA WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ  

W

W odpowiedzi na zainteresowanie z Państwa strony, przedstawiamy naszą ofertę
opieki nad nieruchomością, której jesteście właścicielami.

Z

Zarządzanie pojmujemy jako dbałość o to by wszystkim żyło się lepiej i przyjemniej, w bezpiecznym i ładnym otoczeniu.

O

Oferujemy: administrowanie, przy wynagrodzeniu w wysokości 0,85/m2 Pu.

R

Równocześnie zapewniamy, że wciąż dokładamy starań w celu podnoszenia jakości
naszych usług i naszych kwalifikacji

O

O tym czy można nam zaufać musicie Państwo zadecydować sami

W

Wciąż dokładamy starań w celu podnoszenia jakości naszych usług i naszych kwalifikacji

O

Opowiemy Państwu kilka słów o naszej firmie o naszej firmie:

Strona Główna